Swith to english
technologie

W tej zakładce znajdują się zagadnienia know-how dedykowane zarządcom nieruchomości.

Zestawienie pełnego pakietu know-how - patrz:

TECHNOLOGIE

Standardowy przebieg transferu pakietu know-how  - patrz: TRANSFER

NowyExpert - Zgłaszam się Tytuł

 

Zarządca nieruchomości


Dostosuj innowacyjną wiedzę i technologię do swoich potrzeb. Wybierz zagadnienia know-how i stosuj w praktyce zawodowej.


Paczka 6
Systemy zarządzania energią w budynkach

Metody oceny stosowanych rozwiązań w zarządzaniu energią oraz bieżącymi remontami i modernizacjami w budynkach. Narzędzie wspierające umiejętność efektywnego (ekonomicznie, technicznie i organizacyjnie) gospodarowania w tym zakresie. Planowanie remontów, diagnostyka zasobów, weryfikacja mocy.
Otoczenie prawne termomodernizacji i remontów, świadectwa, pozyskiwanie środków na inwestycje. więcej


Paczka 7
Metody oceny wpływu użytkowania budynków na środowisko

Zagadnienia prawne na etapie projektowania dotyczące oddziaływania na środowisko. Opis procedur szacowania efektu środowiskowego inwestycji. Eksploatacyjny ślad środowiskowy obiektu budynków. więcej


Paczka 8
Metody efektywnego wdrożenia wiedzy technologicznej i organizacyjnej w przedsiębiorstwie

Ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa na bazie transferu wiedzy technologicznej i organizacyjnej (know-how), wdrożenie i marketing nowych usług Sposoby pozyskania finansowania na rozwój (w tym dotacji UE), zarządzanie ISO 9000 i 14000. Organizacja pracy własnej, obsługa i współpraca z klientem, etyka zawodowa. więcej

Często zadawane pytania

dot. udziału w projekcie.