Swith to english
Paczka 5


Konsultant prowadzący:
  dr inż. Szymon Firląg

tel: (22) 50 54 746
e-mail: sfirlag@fpe.org.pl

O konsultancie

 

   • projektowania budynków niskoenergetycznych
  • projektowanie budynków pasywnych
  • modernizacja budynków do standardu niskoenergetycznego
  • modernizacja budynków do standardu pasywnego

 

Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych


Dla kogo?

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność usługowa w zakresie projektowania budowlanego, architektonicznego i doradztwa energetycznego. Mile widziana jest znajomość programów do określania charakterystyki energetycznej budynków.

Cel transferu:
Rozszerzenie oferty przedsiębiorców o nowe, specjalistyczne usługi polegające na projektowaniu budynków nowych i poddawanych modernizacji w celu uzyskania przez nie standardu budynku niskoenergetycznego lub pasywnego.

Tło:
Racjonalizacja zużycia energii jest koniecznością, zarówno ze względów ekonomicznych jak i środowiskowych. Biorąc pod uwagę fakt, iż 40% energii w UE zużywane jest w sektorze komunalnym, to przede wszystkim w budynkach powinny być podejmowane działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii. Budynki istniejące powinny być modernizowane, zaś nowo-wznoszone powinny posiadać jak najlepszą charakterystykę energetyczną. Biorąc pod uwagę długi czas użytkowania (ok. 50 lat) opłacalne i uzasadnione jest wznoszenie budynków w standardzie energooszczędnym, który zapewnia minimalizację kosztów w cyklu życia. Tymczasem powszechnie budowane są obiekty w standardzie tradycyjnym wynikającym z przede wszystkim chęci osiągnięcia doraźnych korzyści przez inwestorów, lecz też również w wyniku braku wykwalifikowanych specjalistów – doradców energetycznych oraz projektantów w zakresie budownictwa energooszczędnego.

Zakres:
Zakres tematyczny zawiera know-how dotyczący świadczenia usługi polegającej na określaniu rozwiązań technicznych prowadzących do osiągnięcia 25% i 50% zużycia energii końcowej przez budynki w odniesieniu do standardu zgodnego z wymaganiami. Obejmuje również wybór rozwiązań na potrzeby projektowania, zasady nadzoru inwestorskiego procesu budowlanego oraz narzędzia i metody weryfikacji osiągnięcia zakładanego celu.

Tematyka:
Oprócz wiedzy zawartej w poradniku, w ramach transferu przedsiębiorca ma możliwość praktycznej pracy z narzędziami pomocnymi w projektowaniu budynków niskoenergetycznych i pasywnych. Do narzędzi takich można zaliczyć programy służące do określania charakterystyki energetycznej budynków (Audytor OZC, PHPP – program do projektowania budynków pasywnych), współczynników Uw całych okien, współczynników liniowych strat ciepła przez przenikanie Ψ mostków cieplnych (program EuroKobra).

 
Czas trwania - 3 dni (w tym jeden dzień fakultatywny)
 

Sposób transferu:
Transfer know-how będzie odbywał się w następujący sposób:

  • dzień 1 obowiązkowo – wykład z ćwiczeniami
  • dzień 2 fakultatywnie - konsultacje indywidualne
  • dzień 3 obowiązkowo – weryfikacja stopnia przygotowania przedsiębiorcy do świadczenia nowych usług na bazie przekazanego know-how, zakończenie transferu paczki, podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego

.


Czas trwania:
3 dni

Forma transferu:

  • wykłady
  • ćwiczenia
  • konsultacje indywidualne