Swith to english
Paczka 6


Konsultant prowadzący:
  mgr inż. Paweł Filaber

tel: (22) 50 54 744
e-mail: pfilaber@fpe.org.pl

O konsultancie

 

 

 

 


 • ocenę poziomu zużycia energii przez budynek
 • ocenę komfortu cieplnego w budynku
 • ocenę stanu technicznego budynku
 • sporządzanie wstępnego audytu energetycznego
 • opracowanie biznesplanu w zakresie termomodernizacji budynku

 

Systemy zarządzania energią w budynkach


Dla kogo?

Wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących działalność usługowa w zakresie zarządzania nieruchomościami budynkowymi (budynki mieszkalne wielorodzinne).

Cel transferu:
Podniesienie jakości usług zarządzania nieruchomościami budynkowymi przez wprowadzenie nowych specjalistycznych usług polegających na:
 

 1. Ocenie komfortu cieplnego w budynku
 2. Ocenie poziomu zużycia energii w budynku
 3. Ocenie stanu technicznego budynku
 4. Sporządzeniu wstępnego audytu energetycznego
 5. Opracowaniu biznesplanu w zakresie termomodernizacji budynku


Tło:
W praktyce zarządzania nieruchomościami budynkowymi, w szczególności w istniejących budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zarządcy napotykają coraz częściej na negatywne opinie mieszkańców dotyczące komfortu użytkowania mieszkań i kosztów zużywanej przez nich energii. Opinie takie wynikają najczęściej ze złego stanu technicznego budynków oraz nadmiernego zużycia energii w stosunku do budynków oddawanych aktualnie do użytkowania, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie z wymaganiami technicznymi. Użytkownicy lokali oczekują coraz mocniej od zarządców budynków przedstawiania ocen technicznych, analiz zużycia energii oraz propozycji poprawy komfortu cieplnego oraz zmniejszenia kosztów zużywanej energii.

Zakres:
Zakres tematyczny know-how przygotowującego do świadczenia nowych usług obejmuje następujące zagadnienia:

 • zarządzanie energią w budynkach i ocena komfortu cieplnego,
 • metody oceny efektywności stosowanych rozwiązań technicznych w zarządzaniu energią,
 • zachowania użytkowników lokali prowadzące do bezinwestycyjnego ograniczenia zużycia energii,
 • umiejętności efektywnego energetycznie gospodarowania nieruchomością budynkową.


Tematyka:
Oprócz wiedzy zawartej w poradniku, w ramach transferu know-how przedsiębiorca otrzymuje trzy narzędzia komputerowe pomocnicze do świadczenia nowych usług:

 • kalkulator komfortu cieplnego,
 • kalkulator bilansu energii i raport z oceny komfortu cieplnego w budynku,
 • kalkulator termomodernizacji – wstępny audyt energetyczny.

Czas trwania -  3 dni (w tym jeden dzień fakultatywny)
 

Sposób transferu:
Transfer know-how będzie odbywał się w następujący sposób:
 

 • dzień 1 obowiązkowo – wykład z warsztatami
 • dzień 2 fakultatywnie - konsultacje indywidualne
 • dzień 3 obowiązkowo – weryfikacja stopnia przygotowania przedsiębiorcy do świadczenia nowej usługi na bazie przekazanego know-how, zakończenie transferu paczki, podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

 Czas trwania:
3 dni

Forma transferu:

 • wykłady
 • warsztaty
 • konsultacje indywidualne