Swith to english
 

Eksperci

 

Autorzy pakietu Know-How

Zespół autorski pakietu know-how*:

mgr inż. Jerzy Bagiński
mgr inż. Liliana Bonder
dr inż. Szymon Firląg
dr inż. Marcin Idczak
mgr Katarzyna Kasak
mgr inż. Remik Kazimierczyk
dr inż. Jerzy Kwiatkowski
dr inż. Maciej Mijakowski
dr inż. Aleksander Panek
dr inż. Michał Piasecki
mgr Andrzej Rajkiewicz
dr inż. Maciej Robakiewicz
mgr inż. Joanna Rucińska
mgr inż. Adrian Trząski
dr inż. Andrzej Wiszniewski

*w kolejności alfabetycznej

Zespół ekspertów


 

dr inż. Aleksander Panek

Ekspert w zakresie termomodernizacji i auditingu energetycznego. Specjalizuje się tematyce termomodernizacji spełniającej zasady zrównoważonego rozwoju i oceny energetycznej budynków.

Współpracuje z Fundacją Poszanowania Energii przy realizacji projektów strategicznych związanych m.in. badaniem potencjału inwestycji energooszczędnych. W programie NOWY EKSPERT odpowiedzialny za opracowanie pakietu know-how.

Prezes zarządu Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Adiunkt w Zakładzie Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych na Wydziale Inżynierii Środowiska PW.


 

dr inż. Andrzej Wiszniewski

Ekspert w tematyce optymalizacji procesów spalania w kotłach ciepłowniczych i grzewczych oraz modernizacji i automatyzacji procesu spalania w kotłach rusztowych. Specjalizuje się w planowaniu energetycznym i gospodarowaniu energią oraz kryteriami doboru i oceną wpływu na środowisko systemów zaopatrzenia w energię budynków.

W projekcie NOWY EKSPERT odpowiedzialny za opracowanie pakietu know-how.

Wiceprezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Kierownik Studium Podyplomowego „Zrównoważone systemy zasilania projektów energię projektów świadectwa energetyczne budynków”.


 

mgr inż. Jerzy Bagiński

Ekspert w zakresie przygotowywania i realizacji innowacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Od 12 lat skutecznie wspiera przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków na rozwój, w tym dotacji UE. Posiada duża wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie analiz finansowych, modelowania finansowego oraz przygotowywania studiów wykonalności projektów realizowanych w ramach funduszy UE.

Członek Zarządu Fundacji Poszanowania Energii. Kierownik projektu NOWY EKSPERT oraz współautor pakietu know-how.

Absolwent Wydziału Elektroniki PW oraz Podyplomowego Studium Menadżerskiego UW.

 
 

mgr Andrzej Rajkiewicz

Ekspert w zakresie inżynierii finansowej projektów dotyczących efektywności energetycznej w budynkach i w gospodarce komunalnej. Opracowuje wielobranżowe analizy dotyczące przedsięwzięć energooszczędnych w budownictwie przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

W projekcie NOWY EKSPERT odpowiedzialny za transfer technologii do przedsiębiorców. Współautor pakietu know-how.

Wiceprezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii. Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Getyndze i Uniwersytetu w Heidelbergu.