Swith to english

  

 
 

Konsultanci

 

Zespół konsultantów


 

dr inż. Adrian Trząski

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Środowiska. Doktorat na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej z wykorzystania energii odnawialnych w budownictwie. Pracownik Fundacji Poszanowania Energii, gdzie zajmuje się zagadnieniami związanymi z energooszczędnością w budynkach oraz metodami oceny wpływu budynków na środowisko.


 

mgr inż. Małgorzata Popiołek

Członek Zarządu Fundacji Poszanowania Energii. Specjalizuje się w tematyce energii odnawialnej. Audytor energetyczny. Wykładowca na studiach z zakresu auditingu i certyfikacji. Kierownik projektów międzynarodowych w zakresie energooszczędności i zastosowana energii odnawialnych w budownictwie.

dr inż. Szymon Firląg

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Doktorat z budownictwa pasywnego obroniony w Instytucie Ogrzewnictwa i Wentylacji Wydziału Inżynierii Środowiska PW. Pracownik Fundacji Poszanowania Energii, gdzie zajmuje się zagadnieniami związanymi z energooszczędnością w budynkach oraz metodami oceny wpływu budynków na środowisko.

 
 

mgr inż. Paweł Filaber

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych z kilkudziesięcioma pozytywnie zweryfikowanymi audytami. Kompetencje zawodowe obejmują: audyty energetyczne, świadectwa charakterystyki energetycznej, oceny efektywności energetycznej budynków.


 
dr inż. Jerzy Kwiatkowski

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Środowiska. Doktorat z fizyki budynków obroniony w Institut National des Sciences Appliquees de Lyon (INSA). Obecnie pracownik Fundacji Poszanowania Energii, gdzie zajmuje się zagadnieniami związanymi z energooszczędnością w budynkach oraz metodami oceny wpływu budynków na środowisko.

 
mgr Krzysztof Gruza

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania reklamą. W Fundacji Poszanowania

Energii konsultuje transfer wiedzy organizacyjnej.